تئاتر تاریخ اسلام

مسابقه #پرده_دوم

رقابتی هیجان انگیز بین گروه های:
کانون فرهنگی بچه های بهشت
مدرسه رهروان سابقون

بنیاد تربیتی قرآنی سابقون

گزارش تصویری

photo1760362505
photo1760362471
photo1760362438
photo1760362460
photo1760362433
photo1767613373
photo1767613317
photo1760362552
photo1760362540
photo1760362434
photo1767613468
photo1767613486
photo1767613500
photo1767613478
photo1767613515
photo1760362505
photo1760362471
photo1760362438
photo1760362460
photo1760362433
photo1767613373
photo1767613317
photo1760362552
photo1760362540
photo1760362434
photo1767613468
photo1767613486
photo1767613500
photo1767613478
photo1767613515