جلسه هفتگی مجمع حافظان قرآن کریم

مجمع حافظان قرآن کریم

با حضور قاریان و حافظان نوجوان

ساعت ۱۸

خیابان مسجد سید، سه‌راه طیب، خیابان آیت‌الله بیدآبادی، مسجد علی‌قلی‌آقا

جلسه محفل قرآنی هفتگی می باشد

بنیاد تربیتی قرآنی سابقون

گزارش تصویری محفل قرآن کریم: