مقتل خوانی ظهر عاشورا

مقتل خوانی ظهر عاشورا

توسط حجت الاسلام حقیقت نژاد

از نماز ظهر و عصر

خیابان مسجد سید خیابان آیت الله بید آبادی مسجد علی قلی آقا

هیئت دانش آموزی حرم