اکران اختصاصی فیلم منصور

📽سانس اختصاصی فیلم #منصور

🎞به صورت #خانوادگی🎞

سینما فلسطین

هزینه هرنفر با ۵۰ درصد تخفیف: ۱۵۰۰۰تومان

اکران:جمعه ۵ آذر،ساعت ۹:۴۵ صبح

جهت تهیه بلیط به آقایان کیانی(مدرسه)،احمدیان(مسجد) مراجعه شود

باتوجه به شرایط کرونایی،اکران فیلم با پنجاه درصد ظرفیت سینما میباشد

ظرفیت محدود

بنیاد تربیتی قرآنی سابقون